VELİCEOĞULLARI
VELİCEOĞULLARI | muammer@varli.de
Anasayfa

 

VELİCEOĞULLARI Ana sayfasına hoşgeldiniz

Veliceoğulu  Mustafa VARLI ve Oğlu Uzun Hasan Varlı

 ( ikiside babalı oğul aynen kardeş gibi ) Büyük Babam ve Amcam

Veliceoğulları hakkında daha geniş Bilgi için http://veliceogullari.tr.gg 

          

                          Annem ve Babam

 

************************************************************************

 DAĞYOLU KÖYÜNÜN KISACA TARİHİ  ve SOSYAL YAPISI

Dağyolu Köyü; Ordu ili  Akkuş İlçesine bağlı, İlçemizin kuzey batı istikametinde Salman-Samsun bağlantı yolu üzerinde yer alan Salıpazarı ilçesine komşu bir Köyümüzdür. 

İlçe Merkezine 36 Km mesafededir. Doğusunda Akpınar Kasabası, batısında Ambargürgen Köyü ve Salıpazarı Karayonca Köyü, Kuzeyinde Salıpazarı Tahnal Köyü ve güneyinde Salman Kasabası sınırıyla komşudur.

Dağyolu Köyüne yapılan yerleşimlerin 1870 li yıllara dayandığı sanılmaktadır. Bu tarihten önceki zamanlarda köy topraklarında çeşitli medeniyetlerin hüküm sürdüğü bazı yerleşim yerlerinden çıkan tuğla, kiremit, çanak ve çömlek parçaları, taşla çevrilmiş pınarlardan anlaşılmaktadır.  Akkuş ve çevresindeki yerleşimler aşağı-yukarı ayni zamanda ve şartlarda gerçekleşmiştir.

Kıyı-sahil bölgelerindeki sıtma salgınlarından kaçan, sıcak ve nemli iklimden uzaklaşmak isteyen Türkmen grupları bu bölgedeki köylere, arazilere yerleşmişlerdir. Çevredeki yakın İl, İlçelerden çeşitli sebeplerle (Geldikleri yerde yaşadıkları sorunlar, anlaşmazlıklar, can ve mal güvenliğinin kalmaması, savaşlar, baskılar v.s.nedenlerle)  Terme’den, Fatsa’dan, Çarşamba’dan, Ladik’ten Bafra’dan,

Tokat’tan, Sivas’tan gelen insanlar Akkuş(Karakuş) köylerine yerleşmişlerdir. Çünkü o zamanlarda burada araziler boş ve geniş olduğundan buralara yerleşmek ve barınmak kolay olmuştur.   Dağyolu Köyüne yerleşimde bu şekilde başlamıştır.

Rivayetlere göre muhtemelen 17. Yüzyıllarda; Halil, Selman ve Abdullah adında üç kardeşin sahillerden gelerek Halil’in Haliluşağı Köyüne, Selman’ın Salman Beldesine ve Abdullah’ında Dağyolu Köyü Abdallı Mahallesine yerleştikleri ve bu yerleşim yerleri de, isimlerini bu kişilerden aldıkları söylenmektedir.

Bir başka rivayete göre Çam Velisi ismi ile anılan şahıs ve onun akrabaları önce Niğdeden, Samsun un Ladik ilçesine yerleşirler. kan davası nedeniyle burayı terk edip Tokat iline bağlı Erbaa ilçesinin Karayaka köyüne ve yine kan davalarının devam etmesi üzerine bu günkü Akkuş ilçesinin Kargı, Alan, Kemikgeriş, Ambargürgen köylerinde geçici olarak kaldıktan sonra nihayet üç kardeş olarak bugünkü
Akpınar Beldesinin bulunduğu topraklara 1880li yıllarda yerleşirler. Bu kardeşlerden biri daha sonra Dağyolu köyüne yerleşir.

Veli Koca (Velicegoca) nın torunları olduğu bilinen Varlı (Veliceoğullarının)  Çam , Akçam ve Çamoğlu soyadı taşıyanların bu şekilde yerleştikleri söylenmektedir.

Dağyolu Köyüne yerleşen kişilerin burada barınmaları ve burayı kalıcı yaşam yeri edinmelerinin anlaşılmasından dolayı elduttu’lar denilmiştir ve burası Elduttu köyü olarak anılmaya başlamıştır.

1877-1920 yılları arasında yani Osmanlının son döneminde elduttu adıyla Canik (Samsun) ili Ünye İlçesi Karakuş nahiyene bağlı olan köyümüz 1924 de Ordu’nun il olmasıyla; Ünye İlçesi Karakuş (Akkuş) nahiyesine bağlı Eldürtü Köyü olarak kayıtlara geçmiştir.

Karakuş 4 Mart 1954 tarihinde İlçe yapılarak Akkuş ismini almış ve Köyümüzde   Dağyolu Köyü ismini alarak Akkuş ilçesine bağlanmıştır.

Dağyolu Köyü; Abdallı , Akdana , Boruklu , Çorak , Eldürtü, Eynibel,  Gökmenli, Hacıgil, İmam Sarısı Uşağı , Köse Uşağı, Meşeli,   Pazaryeri, Süleyman Gürgeni,   Torun Uşağı olmak üzere toplam 14 Mahalleden ve 227 haneden oluşmaktadır.

1999 Genel Nüfus sayımına göre 227 hane ve 1682 nüfusu olan köyümüzde iş olanaklarının az olması ve sosyal nedenlerden dolayı köy nüfusu devamlı büyük şehirlere göç vermiştir. 2007 Yılı  Adrese  Dayalı Nüfus sayım sonuçlarına göre 965  ( 467 erkek, 498 kadın ) kişilik nüfusa sahip olan köyümüz nüfus yoğunluğu bakımından ilçenin 4. büyük köyüdür.

Köyümüzde l.kademe(1- 5 sınıf) eğitim öğretim yapılan iki tane İlköğretim Okulu ve üçü kadrolu olmak üzere ibadete açık dört tane Camii vardır.

Köyümüzün geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır. İnsanlarımızın yüzde yetmişbeşi, geçimlerini fındık üretiminden sağlamaktadırlar.

                 Hazırlayan : Osman  VARLI

 

  DAĞYOLU KÖYÜ  AİLELERİ

 Bilgili 'ler  ( Abdallı ve salman Merkez Mahallesinde ikamet ederler)
 Bulut 'lar  ( Çorak ve Gökmenli Mahallesinde ikamet ederler)
 Çam 'lar  (Boruklu  Mahallesinde ikamet ederler)
 Çamoğlu 'lar ( Merkez, Torunuşağı ve Boruklu Mahallesinde ikamet ederler )
 Çetinkaya 'lar ( Gökmenli Mahallesinde ikamet ederler )
 İçten 'ler  ( Abdallı Mahallesinde ikamet ederler )
 Güngör 'ler ( Eynibel Mahallesinde ikamet ederler )
 Görgülü 'ler ( Eldürtü  Mahallesinde ikamet ederler)
 Karataş 'lar ( Pazaryeri  Mahallesinde ikamet ederler)
 Kesim 'ler   ( Abdallı  Mahallesinde ikamet ederler)
 Köseoğlu 'lar ( Köseuşağı, Pazaryeri ve Meşeli Mahallesinde İkamet ederler )
 Şahin 'ler ( Boruklu ve Hacıgil mahallesinde ikamet ederler )
 Torunoğlu 'lar ( Torunuşağı Mahallesinde İkamet ederler )
 Türkoğlu 'lar  ( Meşeli  Mahallesinde ikamet ederler) 
 Varlı 'lar  ( Süleymangürgeni ve Boruklu Mahallesinde ikamet ederler)
 Yıldırım 'lar ( Çorak  Mahallesinde ikamet ederler)
 Yıldız 'lar  ( İmamsarısıuşağı  Mahallesinde ikamet ederler)
 

 

 

 

 

 

 

 

^